Het broeikasgas methaan wordt een bruikbare grondstof

Prof. Dr. Nico Boon

In het nieuws

29/11 - Nieuwe detectiemethode spoort illegale vetmesters op

Prof. Dr. Ir. Sven Mangelinckx

31/10 - Een betere luchtkwaliteit via planten dankzij Green Air

Prof. Dr. Ir. Marie-Christine Van Labeke

17/10 - Belg wil meer betalen voor duurzame voeding

Prof. Dr. Ir. Wim Verbeke

03/10 - Via innovatief netwerken komen tot Vlaamse hennepteelt

Prof. Dr. Ir. Xavier Gellynck

20/09 - Melkveebedrijven kunnen besparen op grondstof en voeder

Prof. Dr. Jo Dewulf

06/09 - Gezonde bodem zonder stikstofverliezen door goed beheer

Prof. Dr. Ir. Stefaan De Neve

08/09 - Weinig Belgen kennen belang viskeuze voor marien milieu

Prof. Dr. Ir. Wim Verbeke

22/08 - Het broeikasgas methaan wordt een bruikbare grondstof

Prof. Dr. Nico Boon

08/02 - Verslag Landbouwstudiedag 2016

Prof. Dr. Ir. Wim Verbeke

07/09 - Boeren zijn marktgerichte productie nog niet gewend

Prof. Dr. Ir. Guido Van Huylenbroeck

01/02 - Smaakvollere tomaten met 'recycleeralgen' als meststof

Prof. Dr. Ir. Siegfried Vlaeminck

24/08 - Hoe verantwoord is huis- en tuingebruik van pesticiden?

Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe

14/01 - Onthulling van kip voor geïntegreerde gewasbescherming

Frank Coopman & Filip Debersaques

13/07 - Zaaizaadbehandeling heeft minste effect op bestuivers

Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe

17/08 - Aardappelveldproeven succesvol tegen aardappelziekte

Prof. Dr. Lieve Gheysen

17/12 - Met goed bodembeheer kan je regenwater beter benutten

Prof. Dr. Ir. Wim Cornelis

29/07 - Hoe kunnen steden serieus investeren in stadslandbouw?

Prof. Dr. Ir. Guido Van Huylenbroeck

10/02 - INEMAD ontvouwt strategieën voor beter benutten mest

Prof. Dr. Ir. Jeroen Buysse

11/08 - Vergisting van organisch afval met mycotoxines kan

Prof. Dr. Ir. Leen De Gelder

10/07 - Innovatief bemesten dankzij UGent en praktijkonderzoek

Prof. Dr. Ir. Erik Meers

20/11 - Crelan Symposium: "Innovatie is een containerbegrip"

Prof. Dr. Ir. Guido Van Huylenbroeck

23/06 - Luisteren naar het geluid van gewassen in watersnood

Prof. Dr. Ir. Kathy Steppe

19/11 - Vernieuwde Crelan Awards focussen nog meer op innovatie

Prof. Dr. Ir. Guido Van Huylenbroeck

30/04 - Bodemscans als brug tussen landbouw en archeologie

Prof. Dr. Ir. Marc Van Meirvenne

21/04 - UGent werpt nieuw licht op 'natuurlijkheid' van ggo's

Prof. Dr. Lieve Gheysen

12/11 - “Melkproductie en reproductie kunnen hand in hand gaan”

Prof. Dr. Ir. Veerle Fievez

21/10 - UGent helpt Ghanese boeren om cacaotekort te vermijden

Prof. Dr. Ir. Pascal Boeckx

14/04 - Twee op drie zegt geen neen tegen insecten in veevoeder

Prof. Dr. Ir. Wim Verbeke

28/06 - Welke netwerken bevorderen landbouwinnovatie?

Prof. Dr. Ir. Xavier Gellynck

09/08 - Waarom insectenburgers (nog) niet aanslaan

Prof. Dr. Ir. Xavier Gellynck

14/06 - Innovatieve verpakking onthult versheid van voedsel

Prof. Dr. Ir. Frank Devlieghere

22/06 - Proefhoeve Bottelare opent haar deuren

Prof. Dr. Ir. Geert Haesaert

03/06 - Innovatief onderzoek moet gezondheid bijen verbeteren

Prof. Dr. Ir. Guy Smagghe

15/10 - Duurzaam beheer van Vlaamse bossen vanuit de lucht

Prof. Dr. Ir. Frieke Van Coillie

27/05 - Reststromen hebben plaats in veevoeder van toekomst

Prof. Dr. Ir. Mia Eeckhout

09/ 10 - Uitvinding draagt bij tot moestuinieren in de ruimte

Prof. Dr. Ir. Danny Geelen

03/06 - Hoe ziet de toekomst van de gewasverzorging eruit?

Prof. Dr. Ir. Guido Van Huylenbroeck

01/04 - Spreken met planten kan op Living Tomorrow

Prof. Dr. Ir. Kathy Steppe

01/06 - Probioticia kunnen voortplanting bij hommels verbeteren

Prof. Dr. Ir. Guy Smagghe

02/10 - Twee UGent-studenten krijgen Bayer Award voor scriptie

Prof. Dr. Ir. Danny Geelen

23/09 - Kip als geheim wapen in kiwibesteelt in UGent Crowdfundingproject

Frank Coopman & Filip Debersaques

18/05 - Minder sproeien tegen valse meeldauw in sla

Prof. Dr. Ir. Monica Höfte

05/05 - Rubberbomen in Afrika en Azië worden geboren in Gent

Prof. Dr. Ir. Stefaan Werbrouck

15/09 - Hoe natuurlijk en duurzaam is uw moestuin?

Prof. Dr. Ir. Jan Mertens

20/04 - Bio-ingenieurs UGent tonen innovaties op Floraliën

Prof. Dr. Ir. Marie-Christine Van Labeke

07/04 - Wat IARC werkelijk wou zeggen over rood vlees en kanker

Prof. Dr. Ir. Stefaan De Smet

27/07 - Wat weten scholieren over ggo's en biotechnologie?

Prof. Dr. Lieve Gheysen

22/03 - Hoever staat het met de waterkwaliteit in Vlaanderen?

Prof. Dr. Ir. Peter Goethals

11/03 - Bayer en UGent lanceren leerstoel 'ForwardFarming'

Prof. Dr. Ir. Marc Van Meirvenne

10/03 - Druk op rentabiliteit is geen uniek Belgisch probleem

Prof. Dr. Ir. Marijke D'Haese

22/02 - UGent verwerft inzicht in werking biozuiveringssystemen

Prof. Dr. Ir. Leen De Gelder

21/01 - Insecticidengebruik in huis is gevaarlijker dan gedacht

Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe

FACULTY OF BIOSCIENCE ENGINEERING