Twee op drie zegt geen neen tegen insecten in veevoeder

Prof. Dr. Ir. Wim Verbeke

Promotie van innovatie ter bevordering van een duurzame landbouw

Wat doen we

De doelstellingen van de UGent-Crelan leerstoel aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW) worden bereikt door:

ONDERZOEK STIMULEREN

1)      Onderzoek te stimuleren naar innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw en het agri-business complex en door factoren weg te werken die deze innovatie belemmeren.

WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

2)      Wetenschappelijke inzichten omtrent landbouwinnovatie te communiceren naar belanghebbenden in de landbouwsector, zoals bedrijfsleiders en beleidsmakers. Hierbij wordt de samenwerking tussen onderzoekers binnen de UGent gestimuleerd, maar ook met onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen actief in het landbouwonderzoek.

LANDBOUWINNOVATIE

3)      De overdracht van onderzoeksresultaten in landbouwinnovatie van FBW naar de sociaal-economische omgeving te vergemakkelijken en te versnellen door het opzetten en onderhouden van externe netwerken via contactmomenten en door deze te betrekken bij het valoriseren van specifieke innovatieprojecten.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

FACULTY OF BIOSCIENCE ENGINEERING